Mijne Site » Results Working Dog

Brevet gehoorzaamheid

*Op 07-07-2018 behaalde Prins 90/100 voor het brevet gehoorzaamheid

*On 07-07-2018 Prins obtained the license obedience with 90/100

Foto’s en filmpjes


Brevet gehoorzaamheid

*Op 01-07-2018 behaalde Prins 95/100 voor het brevet gehoorzaamheid

*On 01-07-2018 Prins obtained the license obedience with 95/100

Brevet gehoorzaamheid

*Op 24-06-2018 behaalde Prins 96/100 voor het brevet gehoorzaamheid

*On 24-06-2018 Prins obtained the license obedience with 96/100

Test sociaal gedrag

*Op 25-03-2018 behaalde Prins een positief resultaat bij de test sociaal gedrag.!

*On 25-03-2018 Prins got a positive result in the test social behavior!

 Foto's en filmpjes


Overgangsproef B > C 25-02-2018

 

*Voor de overgang van de B-klas naar de C-klas behaalde Prins op 25-02-2018, 94 op 100. Hij mag nu overgaan naar de C-klas! Zeer goede prestatie voor een pup van 8 maanden oud!

*For the transition from the B-class to the C-class, Prins won on 25-02-2018, 94 out of 100. He can now transfer to C-class! Very good performance for a puppy of 8 months old!

Foto's en Filmpjes


Certificaat RCMP Tracking Basic 21-02-2018

 

*Certificaat basis examen praktijkspeuren.

*Certificate basic exam practical tracking.


Overgangsproef van groep B -> groep C 28-01-2018

 

*Voor de overgangsproef B > C behaalde Rita met Prinske op 28-01-2018, bij Kv Moldernete 89 op 100. Net 1 puntje te weinig om te mogen overgaan.

*For the transition test B> C, Rita won with Prinske on 28-01-2018, with Kv Moldernete 89 on 100. Just 1 point too little to be allowed to pass.

Foto's en filmpjes


Overgangsproef van groep A -> groep B 31/12/2017

 

*Overgansproef van groep A > groep B 31/12/2017 met 97/100

*Transition test of group A -> group B on 31/12/2017 with 97/100

Foto's en filmpjes


Praktijk-speuren

*Ik volg praktijk-speur lessen vanaf de leeftijd van acht weken bij k9praktijkspeuren.nl

*I am following tracking and tracing since the age of eight weeks.


Lessen gehoorzaamheid

*Ik volg lessen gehoorzaamheid in de A klas sinds 01-12-2017

*I am following class A obedience since 01-12-2017.

Wedstrijden Debutanten

*Op deze pagina kan u alle uitslagen van mijn wedstrijden debutanten gehoorzaamheidsprogramma zien.

*On this page you can see all results of my contests debutants obedience program.

Wedstrijden Programma 1

*Op deze pagina kan u alle uitslagen van mijn wedstrijden gehoorzaamheidsprogramma 1 zien.

*On this page you can see all results of my contests obedience program 1.